• entrada1

  Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món contemporani, l’antiguitat i altres cultures també és una de les seves preocupacions. El pas del temps, és el tel que conserva la memòria personal, biogràfica i col·lectiva.Les seves obres s’estructuren per sèries temàtiques i estilístiques.

  Artista visual. Practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura; esta ultima, sobre todo en el ámbito de la obra pública. En sus trabajos recurre a la memoria historicosocial y a las revisiones de diferentes corrientes artísticas. El dialogo entre naturaleza y cultura, entre mundo contemporáneo, antigüedad y otras culturas también son una de sus principales preocupaciones. El paso del tiempo, es el hilo que conserva la memoria personal, biográfica y colectiva.Sus obras se estructuran en series temáticas y estilísticas.

  Visual artist. Practices several disciplines, especially painting combined with other techniques, including photography, reprography, installation and sculpture; the latter, especially in the field of public works. In his work he draws on the historical memory and the reformulation of different artistic styles. Dialogues between nature and culture, contemporary and ancient, and with other cultures are also some of his concerns. The passing of time is the memory’s thread that retains personal and collective biography. His works are divided by stylistic and thematic series.

 • biblioteca2

  Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món contemporani, l’antiguitat i altres cultures també és una de les seves preocupacions. El pas del temps, és el tel que conserva la memòria personal, biogràfica i col·lectiva.Les seves obres s’estructuren per sèries temàtiques i estilístiques.

  Artista visual. Practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura; esta ultima, sobre todo en el ámbito de la obra pública. En sus trabajos recurre a la memoria historicosocial y a las revisiones de diferentes corrientes artísticas. El dialogo entre naturaleza y cultura, entre mundo contemporáneo, antigüedad y otras culturas también son una de sus principales preocupaciones. El paso del tiempo, es el hilo que conserva la memoria personal, biográfica y colectiva.Sus obras se estructuran en series temáticas y estilísticas.

  Visual artist. Practices several disciplines, especially painting combined with other techniques, including photography, reprography, installation and sculpture; the latter, especially in the field of public works. In his work he draws on the historical memory and the reformulation of different artistic styles. Dialogues between nature and culture, contemporary and ancient, and with other cultures are also some of his concerns. The passing of time is the memory’s thread that retains personal and collective biography. His works are divided by stylistic and thematic series.

 • BIBLIOcd

  Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món contemporani, l’antiguitat i altres cultures també és una de les seves preocupacions. El pas del temps, és el tel que conserva la memòria personal, biogràfica i col·lectiva.Les seves obres s’estructuren per sèries temàtiques i estilístiques.

  Artista visual. Practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura; esta ultima, sobre todo en el ámbito de la obra pública. En sus trabajos recurre a la memoria historicosocial y a las revisiones de diferentes corrientes artísticas. El dialogo entre naturaleza y cultura, entre mundo contemporáneo, antigüedad y otras culturas también son una de sus principales preocupaciones. El paso del tiempo, es el hilo que conserva la memoria personal, biográfica y colectiva.Sus obras se estructuran en series temáticas y estilísticas.

  Visual artist. Practices several disciplines, especially painting combined with other techniques, including photography, reprography, installation and sculpture; the latter, especially in the field of public works. In his work he draws on the historical memory and the reformulation of different artistic styles. Dialogues between nature and culture, contemporary and ancient, and with other cultures are also some of his concerns. The passing of time is the memory’s thread that retains personal and collective biography. His works are divided by stylistic and thematic series.

 • poetica1

  Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món contemporani, l’antiguitat i altres cultures també és una de les seves preocupacions. El pas del temps, és el tel que conserva la memòria personal, biogràfica i col·lectiva.Les seves obres s’estructuren per sèries temàtiques i estilístiques.

  Artista visual. Practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura; esta ultima, sobre todo en el ámbito de la obra pública. En sus trabajos recurre a la memoria historicosocial y a las revisiones de diferentes corrientes artísticas. El dialogo entre naturaleza y cultura, entre mundo contemporáneo, antigüedad y otras culturas también son una de sus principales preocupaciones. El paso del tiempo, es el hilo que conserva la memoria personal, biográfica y colectiva.Sus obras se estructuran en series temáticas y estilísticas.

  Visual artist. Practices several disciplines, especially painting combined with other techniques, including photography, reprography, installation and sculpture; the latter, especially in the field of public works. In his work he draws on the historical memory and the reformulation of different artistic styles. Dialogues between nature and culture, contemporary and ancient, and with other cultures are also some of his concerns. The passing of time is the memory’s thread that retains personal and collective biography. His works are divided by stylistic and thematic series.

 • TAULA-16

  Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món contemporani, l’antiguitat i altres cultures també és una de les seves preocupacions. El pas del temps, és el tel que conserva la memòria personal, biogràfica i col·lectiva.Les seves obres s’estructuren per sèries temàtiques i estilístiques.

  Artista visual. Practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura; esta ultima, sobre todo en el ámbito de la obra pública. En sus trabajos recurre a la memoria historicosocial y a las revisiones de diferentes corrientes artísticas. El dialogo entre naturaleza y cultura, entre mundo contemporáneo, antigüedad y otras culturas también son una de sus principales preocupaciones. El paso del tiempo, es el hilo que conserva la memoria personal, biográfica y colectiva.Sus obras se estructuran en series temáticas y estilísticas.

  Visual artist. Practices several disciplines, especially painting combined with other techniques, including photography, reprography, installation and sculpture; the latter, especially in the field of public works. In his work he draws on the historical memory and the reformulation of different artistic styles. Dialogues between nature and culture, contemporary and ancient, and with other cultures are also some of his concerns. The passing of time is the memory’s thread that retains personal and collective biography. His works are divided by stylistic and thematic series.

 • BIBLIO36

  Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món contemporani, l’antiguitat i altres cultures també és una de les seves preocupacions. El pas del temps, és el tel que conserva la memòria personal, biogràfica i col·lectiva.Les seves obres s’estructuren per sèries temàtiques i estilístiques.

  Artista visual. Practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura; esta ultima, sobre todo en el ámbito de la obra pública. En sus trabajos recurre a la memoria historicosocial y a las revisiones de diferentes corrientes artísticas. El dialogo entre naturaleza y cultura, entre mundo contemporáneo, antigüedad y otras culturas también son una de sus principales preocupaciones. El paso del tiempo, es el hilo que conserva la memoria personal, biográfica y colectiva.Sus obras se estructuran en series temáticas y estilísticas.

  Visual artist. Practices several disciplines, especially painting combined with other techniques, including photography, reprography, installation and sculpture; the latter, especially in the field of public works. In his work he draws on the historical memory and the reformulation of different artistic styles. Dialogues between nature and culture, contemporary and ancient, and with other cultures are also some of his concerns. The passing of time is the memory’s thread that retains personal and collective biography. His works are divided by stylistic and thematic series.

 • CADIRA

  Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món contemporani, l’antiguitat i altres cultures també és una de les seves preocupacions. El pas del temps, és el tel que conserva la memòria personal, biogràfica i col·lectiva.Les seves obres s’estructuren per sèries temàtiques i estilístiques.

  Artista visual. Practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura; esta ultima, sobre todo en el ámbito de la obra pública. En sus trabajos recurre a la memoria historicosocial y a las revisiones de diferentes corrientes artísticas. El dialogo entre naturaleza y cultura, entre mundo contemporáneo, antigüedad y otras culturas también son una de sus principales preocupaciones. El paso del tiempo, es el hilo que conserva la memoria personal, biográfica y colectiva.Sus obras se estructuran en series temáticas y estilísticas.

  Visual artist. Practices several disciplines, especially painting combined with other techniques, including photography, reprography, installation and sculpture; the latter, especially in the field of public works. In his work he draws on the historical memory and the reformulation of different artistic styles. Dialogues between nature and culture, contemporary and ancient, and with other cultures are also some of his concerns. The passing of time is the memory’s thread that retains personal and collective biography. His works are divided by stylistic and thematic series.

entrada1

Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món […]

biblioteca2

Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món […]

BIBLIOcd

Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món […]

poetica1

Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món […]

TAULA-16

Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món […]

BIBLIO36

Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món […]

CADIRA

Artista visual. Practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb d’altres tècniques, també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta, sobre tot en la realització d’obra pública. En els seus treballs recorre a la memòria històricosocial i a les revisions de diferents corrents artístiques. El diàleg entre natura i cultura, entre el món […]

CARTES A KURT SCHWITTERS Inauguració: Dissabte, 3 de setembre de 2011. A les 12 del migdia. Dates exposició: del 3 de setembre al 20 de novembre del 2011 Lloc: Espai ZER01. Carrer de l’Hospici, 8 – 17800 Olot (Girona) Vincle per veure el catàleg Quim Domene ha fet el cim. Jaume Fabre. La Vanguardia. 14 […]

passe

ELS PASSEJANTS II

Plaça de les Monges, Olot. Inauguració: Dissabte, 12 de març de 2011. A les 12 del migdia. Art contra l’amnèsia. Jordi Casas. El Punt. 28 febrer 2011.

LA CÀRREGA

Espai del Palau de l’Abadia (Planta baixa) Del 18 de febrer al 31 de març 2011 Horaris: De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h Diumenges, de 10 a 14 h Dilluns tancat Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses Més informació en .pdf

Organic Themes

La fàbrica del riu

CAN SABATA Carrer Antoni Moner, 25 17858 LA CANYA (Girona) (+34) 972 291 357 fabricadelriu@gmail.com

Copyright © 2021 · All Rights Reserved · QUIM DOMENE · Home·Credits·Privacy Policy