conocer gente skype

Biografia

Artista visual de formació autodidacta. Es va iniciar com a dissenyador gràfic, però ràpidament el seu treball va derivar cap a la pintura. Actualment practica diferents disciplines, especialment la pintura combinada amb altres tècniques, però també la fotografia, la reprografia, les instal·lacions i l’escultura, aquesta última sobretot en la realització d’obra pública. Les seves obres s’estructuren en sèries temàtiques i estilístiques.

A partir de 1968 comença a exposar amb diversos col·lectius: Grup d’Ara, Assemblea d’Artistes de la Garrotxa i Olot temps de ruptura. L’any 1974 comença a exposar individualment i realitza exposicions en diferents ciutats de Catalunya i Espanya: Olot, Figueres, Banyoles, Blanes, Palafrugell, Tossa de Mar, Begur, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Vic, Granollers, Reus, Elx, Palma de Mallorca… L’any 1980 comença a exposar individualment en diferents ciutats d’Europa: Hannover, Kassel, Sttutgart, Düsseldorf, Friedberg, Köln, Bonn, Kamen, Möln, Wunstorf, Eckernförde… (Alemanya); Stockholm (Suècia); Zürich, Bern, Zug, Wil (Suïssa); Wien (Àustria) i Bordeaux, Grignan i Toulouse (França). El 1991 exposa individualment a New York (EUA). A partir de 1998 comença a exposar individualment al Japó: Kobe, Osaka, Tokyo, Kyoto, Okayama i Ashiya.

Ha participat en diferents edicions de les fires ARCO i ESTAMPA a Madrid i a les fires internacionals de Barcelona i València; Hannover i Kassel (Alemanya); Montreal (Canadà); Buenos Aires (Argentina) i Osaka (Japó).

Té publicades diverses monografies personals de la seva obra amb textos de Joan Barril, Lluís Montreal, Carme Ortiz, Josep Maria Fonolleras, Miquel Martí i Pol, Glòria Bosch, Jaume Fàbrega, Jordi Pujiula, David Santaeulària, Eudald Camps, J. N. Santaeulàlia, Maria Domene, Xavier Antich, Pilar Parcerisas…

Ha realitzat intervencions artístiques en espais urbans d’Olot, Girona, les Preses, Riudellots de la Selva, Calella de Palafrugell, Cassà de la Selva, Figueres…
Des de l’any 2005 ha treballat de manera intermitent en la sèrie Cartes a Kurt Schwitters.

Biografía

De formación autodidacta, se inició como diseñador gráfico, pero rápidamente su trabajo derivó hacia la pintura.

Actualmente practica diferentes disciplinas, especialmente la pintura combinada con otras técnicas, pero también la fotografía, la reprografía, las instalaciones y la escultura, esta última sobretodo en la realización de obra pública. Sus obras se estructuran en series temáticas i estilísticas.

A partir de 1968 empieza a exponer con diversos colectivos: Grup d’Ara (Grupo de Ahora), Assemblea d’Artistes de la Garrotxa i Olot (Asamblea de Artistas de la Garrotxa y Olot) y Temps de Ruptura (Tiempo de Ruptura). En el año 1974 empieza a exponer individualmente y realiza exposiciones en diferentes ciudades de Catalunya y España: Olot, Figueres, Banyoles, Blanes, Palafrugell, Tossa de Mar, Begur, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Vic, Granollers, Reus, Elx, Palma de Mallorca…

En el año 1980 empieza a exponer individualmente en diferentes ciudades de Europa: Hannover, Kassel, Sttutgart, Düsseldorf, Friedberg, Köln, Bonn, Kamen, Möln, Wunstorf, Eckernförde… (Alemania); Stockholm (Suecia); Zürich, Bern, Zug, Wil (Suiza); Wien (Austria) y Bordeaux, Grignan y Toulouse (Francia).

En 1991 exhibe individualmente en New York. A partir de 1998 empieza a exponer también individualmente en Japón: Kobe, Osaka, Tokyo, Kyoto, Okayama y Ashiya.

Ha participado en diferentes ediciones de las ferias ARCO y ESTAMPA en Madrid y en las ferias internacionales de Barcelona y Valencia; Hannover y Kassel (Alemania); Montréal (Canadá); Buenos Aires (Argentina) y Osaka (Japón).

Tiene publicadas varias monografías personales de su obra con textos de Joan Barril, Lluís Montreal, Carme Ortiz, Josep Maria Fonalleras, Miquel Martí i Pol, Glòria Bosch, Jaume Fàbrega, Jordi Pujiula, David Santaeulària, Eudald Camps, J. N. Santaeulàlia, Maria Domene, Xavier Antich, Pilar Parcerisas…

Ha realitzado intervenciones artísticas en espacios urbanos en Olot, Girona, les Preses, Riudellots de la Selva, Calella de Palafrugell, Cassà de la Selva, Figueres…

Desde el año 2005 ha trabajado de manera intermitente en la serie “Cartes a Kurt Schwitters”.

Biography

His formation is autodidact and he began his career as graphic designer, but he quickly moved towards painting.

Currently he works with several media, especially with painting combined with other techniques, but also photography, reprography, installations, and sculpture, especially public sculpture. His works are developed in thematic and stylistic series.

In 1968 he began to exhibit with several collectives, such as: Grup d’Ara (Group Now), Assemblea d’Artistes de la Garrotxa i Olot (Assembly of Artists of la Garrotxa and Olot), and Temps de Ruptura (Times of Rupture). In 1974, he began to solo exhibit in several Catalan and Spanish cities, such as: Olot, Figueres, Banyoles, Blanes, Palafrugell, Tossa de Mar, Begur, Sant Feliu de Guíxols, Girona, Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Vic, Granollers, Reus, Elx, Palma de Mallorca…

In 1980 he began to solo exhibit his works in various European cities, such as: Hannover, Kassel, Sttutgart, Düsseldorf, Friedberg, Köln, Bonn, Kamen, Möln, Wunstorf, Eckernförde, etc. (Germany); Stockholm (Sweden); Zürich, Bern, Zug, Wil (Switzerland); Wien (Austria); and Bordeaux, Grignan and Toulouse (France).

His first solo exhibition in New York (USA) was held in 1991. Since 1998 he also solo exhibits in Japan: Kobe, Osaka, Tokyo, Kyoto, Okayama and Ashiya.

He has participated in several international art fairs and biennales in Madrid (ARCO and ESTAMPA), Barcelona, Valencia; Hannover, Kassel, Montreal, Buenos Aires, and Osaka.

He has many publications and monographs on his work, with texts by Joan Barril, Lluís Montreal, Carme Ortiz, Josep Maria Fonalleras, Miquel Martí i Pol, Glòria Bosch, Jaume Fàbrega, Jordi Pujiula, David Santaeulària, Eudald Camps, J. N. Santaeulàlia, Maria Domene, Xavier Antich, Pilar Parcerisas, etc.

He has made several public sculptures/urban interventions in Catalonia, in cities such as Olot, Girona, les Preses, Riudellots de la Selva, Calella de Palafrugell, Cassà de la Selva, Figueres, etc.

Since 2005 he has been working in the series titled “Letters to Kurt Schwitters”.